รายการวิทยุ เสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom ผลิตขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นรายการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังที่เป็นเยาวชนคนหนุ่มสาว นักเรียน นิสิต นักศึกษา รายการมีเนื้อหาสาระที่คนในวัยทำงานเมื่อได้ฟังแล้วจะได้ประโยชน์เช่นกัน  เป็นรายการที่นำเสนอข้อคิด ข้อเตือนใจ คำสอนต่างๆที่เป็นเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ มีความชื่นชมยินดี และมีสันติสุขในใจ

ตอบคำถามตอนที่ 1 เสรีภาพในการดำเนินชีวิต

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
การฟังคลิปประกอบ หัวข้อ “เสรีภาพในการดำเนินชีวิต”