รายการวิทยุ เสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom
ผลิตขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นรายการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังที่เป็
นเยาวชนคนหนุ่มสาว นักเรียน นิสิต นักศึกษา
รายการมีเนื้อหาสาระที่คนในวัยทำงานเมื่อได้ฟังแล้วจะได้ประโยชน์เช่นกั
น เป็นรายการที่นำเสนอข้อคิด ข้อเตือนใจ
คำสอนต่างๆที่เป็นเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ
มีความชื่นชมยินดี และมีสันติสุขในใจ

ตอบคำถามตอนที่ 10 ความซื่อสัตย์

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

เลือกตอนต่อไป

ตอนที่ 1 เสรีภาพในการดำเนินชีวิต

ตอนที่ 2 การพูดความจริงต่อกัน

ตอนที่ 3 รักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง

ตอนที่ 4 : ความชื่นชมยินดีในความทุกข์ยาก

ตอนที่ 5 : อย่ากระวนกระวายใจ

ตอนที่ 6 : อย่ากล่าวโทษผู้อื่น

ตอนที่ 7 : การให้อภัย

ตอนที่ 8 : บากบั่น มุ่งหน้าสู่หลักชัย

ตอนที่ 9 : ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ

ตอนที่ 10 : ความซื่อสัตย์ (ตอนนี้เรียนอยู่บทนี้)