รายการวิทยุ เสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom
ผลิตขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นรายการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง
ที่เป็นเยาวชนคนหนุ่มสาว นักเรียน นิสิต นักศึกษา
รายการมีเนื้อหาสาระที่คนในวัยทำงานเมื่อได้ฟังแล้วจะได้ประโยชน์
เช่นกัน เป็นรายการที่นำเสนอข้อคิด ข้อเตือนใจ
คำสอนต่างๆที่เป็นเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ
มีความชื่นชมยินดี และมีสันติสุขในใจ

ตอบคำถามตอนที่ 2 การพูดความจริงต่อกัน

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
การฟังคลิปประกอบ หัวข้อ “การพูดความจริงต่อกัน”