รายการวิทยุ เสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom ผลิตขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นรายการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังที่เป็นเยาวชนคนหนุ่มสาว นักเรียน นิสิต นักศึกษา รายการมีเนื้อหาสาระที่คนในวัยทำงานเมื่อได้ฟังแล้วจะได้ประโยชน์เช่นกัน เป็นรายการที่นำเสนอข้อคิด ข้อเตือนใจ คำสอนต่างๆ ที่เป็นเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ มีความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขในใจ

ตอบคำถามบทเรียนที่ 6 อย่ากล่าวโทษผู้อื่น

เลือกตอนต่อไป

บทที่ 1 เสรีภาพในการดำเนินชีวิต

บทที่ 2 การพูดความจริงต่อกัน

บทที่ 3 รักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง