รายการวิทยุ เสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom ผลิตขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นรายการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังที่เป็นเยาวชนคนหนุ่มสาว นักเรียน นิสิต นักศึกษา รายการมีเนื้อหาสาระที่คนในวัยทำงานเมื่อได้ฟังแล้วจะได้ประโยชน์เช่นกัน เป็นรายการที่นำเสนอข้อคิด ข้อเตือนใจ คำสอนต่างๆ ที่เป็นเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ มีความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขในใจ

ตอบคำถามบทเรียนที่ 8 บากบั่น มุ่งหน้าสู่หลักชัย

เลือกตอนต่อไป

บทที่ 1 เสรีภาพในการดำเนินชีวิต

บทที่ 2 การพูดความจริงต่อกัน

บทที่ 3 รักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง

บทที่ 4 : ความชื่นชมยินดีในความทุกข์ยาก

บทที่ 5 : อย่ากระวนกระวายใจ

บทที่ 6 : อย่ากล่าวโทษผู้อื่น

บทที่ 7 : การให้อภัย

บทที่ 8 : บากบั่น มุ่งหน้าสู่หลักชัย (ตอนนี้เรียนอยู่บทนี้)

บทที่ 9 : ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ

บทที่ 10 : ความซื่อสัตย์