ติดต่อเรา

27/1 ถนนหนองประทีป ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50000
โทร : 053-241153 และ 053-242654
เพจ Facebook: สถานีวิทยุเสียงสันติ – Peace Radio FM 99.75 MHz