เสียงแห่งปัญญา

หมวดหมู่: เสียงห่งปัญญา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

“เสียงแห่งปัญญา” (Voice of Wisdom) ในรูปแบบของบทเรียนออนไลน์นี้ เป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ในโครงการ“พระธรรมสุภาษิต (Proverbs Project)  ซึ่งสื่อมวลชนเสียงสันติจัดทำและผลิตขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อคิด ข้อเตือนใจแก่นักเรียน  นักศึกษา และผู้คนทั่วไป ที่ให้ความสนใจในการดำเนินชีวิตให้เปี่ยมล้นด้วยความชื่นชมยินดี มีความหวังและมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในมุมมองและบริบทของคริสตชน   ด้วยการนำข้อคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   อีกทั้งเพื่อช่วยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิด  ทัศนคติให้เป็นในเชิงบวกเมื่อต้องเผชิญปัญหาต่างๆ

หวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นบทเรียนที่ช่วยให้ท่านได้เรียนรู้ และมีมุมมองในการดำเนินชีวิตที่เป็นพระพรแก่ตัวเองและผู้อื่น ขอพระเจ้าแห่งสันติสุขจงดำรงอยู่กับทุกท่าน

เนื้อหาของคอร์ส

บทเรียนที่ 1
การเรียนรู้ที่จะกล้าหาญในการทำความดี

  • การเรียนรู้ที่จะกล้าหาญในการทำความดี
    00:00
  • คำถามบทที่ 1 การเรียนรู้ที่จะกล้าหาญในการทำความดี

บทเรียนที่ 2
การเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอย่างสันติสุข

บทเรียนที่ 3
การเรียนรู้ที่จะให้พระเยซูคริสต์เป็นที่ลี้ภัย

บทเรียนที่ 4
การเรียนรู้ที่จะให้อภัยต่อกัน

บทเรียนที่ 5
การเรียนรู้ที่จะอดทนในความทุกข์ยาก

บทเรียนที่ 6
การเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้

บทเรียนที่ 7
การเรียนรู้ที่จะมีน้ำใจต่อกัน

บทเรียนที่ 8
การเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่น

บทเรียนที่ 9
การเรียนรู้ว่ามีวาระสำหรับทุกสิ่งในชีวิต

บทเรียนที่ 10
การเรียนรู้ที่จะไม่ท้อใจในการทำความดี

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว