การเรียนพระคัมภีร์หมายความว่าอะไร?

การเรียนพระคัมภีร์เป็นหนทางที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องราวของพระคัมภีร์และเพื่อที่จะได้รับความรู้ ตลอดจนมีความเข้าใจในพระคัมภีร์มากขึ้น สื่อมวลชนเสียงสันติได้เตรียมการเรียนรู้ ผ่านทางบทเรียนออนไลน์ให้คุณ พร้อมกับอาจารย์ผู้สอนส่วนบุคคล เพื่อที่จะสามารถตอบคำถามต่างๆที่คุณอาจมี เราหวังว่าคุณจะได้พบสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างแน่นอน!!

กระบวนการเป็นอย่างไร?

สื่อมวลชนเสียงสันติได้เตรียมหลักสูตรไว้ และในแต่ละหลักสูตรจะมีบทเรียนย่อยต่างๆ รวมถึงมีแบบทดสอบสำหรับแต่ละบทเรียน ซึ่งทางเรามีอาจารย์ผู้สอนสำหรับหลักสูตรทั้งหมดที่จะตอบคำถามใดๆที่คุณอาจมี เมื่อคุณได้เสร็จสิ้นหลักสูตรนั้นแล้ว คุณจะได้รับประกาศนียบัตรเป็นทางการจาก “เสียงสันติ”